Ram Dham Seva Ashram Trust
ram dham kota
ram
ram ram
ram
 

Online Aarti of Sita Ram Ji

 
Shri Ramachandra kripalu bhaju man, Haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh, Kar kanj pad kanjarunam
Kandarp aganit amit chhavi,Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi, Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav, Dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal, Chandra Dashrath nandanam.
Sir Mukut kundal tilak charu, Udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar, Sangramajit kharadushanam.
Iti vadti Tulasidas Shankar, Shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kuru, Kamadi khal dal ghanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni, Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.

Jani Gauri anukal,Sya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul, bam ang pharkan lage.
 

  © ramdhamkota.com Site Developed By : : Gati Technologies